จดหมายเหตุ

ค้นหา

ประสบการณ์ของคนธรรมดา ที่เรียนรู้ธรรมะผ่านชีวิต ทั้งการมาเป็นชาวสวนโมกข์ จนถึงเป็นชาวไร่ เคยสุดโต่งกับชีวิตมาก่อน ตั้งแต่สมัยเรียน เป็นคนสนใจการทำกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นช่วงเดียวกับเหตุการณ์คุณสืบ นาคะเสถียรยิงตัวตาย ทำให้เกิดความเคลื่อนไหว เกิดความสนใจในวงกว้าง และยังทำกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น เข้าค่ายกับมูลนิธิโกมลคีมทอง ในขณะเดียวกัน มีความใกล้ชิดพุทธศาสนา ไปวัดกับคุณย่าเป็นประจำ มีความสนใจใคร่รู้ ไปศึกษามาหลายสำนัก ได้อ่านหนังสือ ‘คู่มือมนุษย์’ ของท่านพุทธทาส ได้รู้ว่าที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไร เป็นการค่อย ๆ แง้มประตูรู้จักพุทธศาสนา เกิดความสนใจในการบวช คิดอยู่ในใจตลอด แต่ยังไม่มีโอกาส

คนไทยโดยส่วนใหญ่จะรู้จักท่านอาจารย์พุทธทาสผ่านมรดกธรรมของท่าน หรือคำกล่าวขานที่ “ยูเนสโก” ประกาศยกย่องท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปี 2548 แต่น้อยคนนักจะรู้ว่า ท่านพยายามสร้างธรรมทูต เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ทั่วโลก

ประวัติศาสตร์บอกเล่า (oral history) เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากการสัมภาษณ์บุคคลผู้ผ่านประสบการณ์นั้นโดยตรง หรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ในอดีต

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด