เกิดมาทำไม? อย่าเป็นคนรกโลก

Share

พุทธทาส,

    เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม จึงทำให้แก่ตัวเองก็ทำไม่ถูก เราทำให้ผู้อื่นก็ทำไม่ถูก ถ้าไม่ถูกหนักเข้ามันเบียดเบียนกันโดยตรงและโดยอ้อม

     เบียดเบียนกันโดยตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงนั่นล่ะ เป็นเรื่องทำอันตรายกันเลย แย่งชิง แข่งขัน โกรธเคือง เอาเปรียบกัน อะไรแบบนี้

     เบียดเบียนโดยอ้อมนั้นมันลึกซึ้งมาก เพียงแต่เราอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ก็เป็นการเบียดเบียนโดยอ้อมแล้ว เรามีชีวิตอยู่ในบ้าน ในเมือง ในโลก โดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้มันเหมาะสมนี่ก็เรียกว่าเบียดเบียนผู้อื่นโดยอ้อมนะ เพราะมันเกะกะคนอื่น กินของคนอื่น ทำให้คนอื่นพลอยลำบากเดือดร้อน ขาดแคลน ยิ่งถ้าเราทำไม่ดีด้วยแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่ ยิ่งเป็นการเบียดเบียนใหญ่โต

เกิดมาทำไม

     คำนี้แหละสำคัญที่สุด ให้รู้ว่าเกิดมาทำไม ทีนี้เพื่อว่าให้คุณคิดได้ง่ายๆ คิดได้เร็วๆ ผมก็จะพูดบ้างตามความเห็นของผมว่าเราเกิดมาทำไม เพราะผมคิดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา คือ ถ้าว่า

     โดยส่วนตัวเรา เราเกิดมาเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้

     ถ้าพูดทางสังคม เราก็เกิดมาเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตายกัน นั่นแหละ นี่เค้าให้ท่องไว้

    โดยส่วนตัวเรานี้ เราเกิดมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ นี่คุณไปคิดดู อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้

    คนโง่ คนเขลา คนพาล นั้นจะนึกได้แต่เรื่องปาก เรื่องท้อง เรื่องกิน เรื่องเล่น เรื่องสนุกสนาน เอร็ดอร่อย และก็ไปหลงในสิ่งเหล่านั้น และก็แย่งกันสิทีนี้ แย่งกันเหมือนสัตว์แย่งอาหารนั่นก็เลยได้เบียดเบียนกัน นี่ก็เรียกว่าไม่รู้จักว่าอะไรดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้

    มันต้องความดี ความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม ความเจริญ ความมีจิตใจสะอาด สว่าง สงบ เราเกิดมาทีนึงหัวใจเต็มไปด้วยความรู้ ด้วยแสงสว่าง ด้วยความบริสุทธิ์ ด้วยความสุขสงบเย็น นั่นแหละดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้

     ไม่ใช่เกิดมากินเหล้าเมายา สำมะเลเทเมา เค้าเรียกว่าเอร็ดอร่อยทางเนื้อ ทางหนัง ทางปาก ทางท้อง นั่นมันเป็นเรื่องโง่ที่สุด ต่ำที่สุด สัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็น สัตว์นรกก็ทำเป็น พวกเปรต พวกยักษ์ พวกอสูรกายอะไรก็ทำเป็น มันก็เลยไม่ดี ไม่ดีอะไร แต่ถ้าหัวใจสะอาด สว่าง สงบเนี่ย น้อยคน น้อยคนจะทำเป็น พวกยักษ์ พวกมาร พวกสัตว์เดรัจฉานอะไรทำไม่เป็นนะ พวกนี้มนุษย์ก็ยังน้อยคนจะทำเป็น

     นั่นแหละสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ มันก็อยู่แค่นี้แหละ อยู่ที่เราเกิดมาที่นึงให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด อยู่แค่ว่าหัวใจของเรามีความสะอาด สว่าง สงบ เย็น คำว่าเย็นนะเป็นชื่อของนิพพาน ถ้าคุณไม่รู้ ก็รู้เสียทีเถอะ เพราะเพิ่งบวช เพิ่งอะไร ไม่รู้ รู้เสียทีว่าคำว่านิพพานนั้นแปลว่าเย็น

     ถ้าร้อนเป็นวัฏสงสาร ถ้าเย็นล่ะก็เป็นนิพพาน บางเวลาเราร้อน มันเป็นวัฏสงสาร เป็นนรก เป็นเดรัจฉาน เป็นเปรต เป็นอสูรกายเสียก็มี แต่บางเวลาหัวใจของเราเย็นก็มีเหมือนกัน นั่นแหละเป็นนิพพาน แต่มันเย็นนิดเดียว เย็นครู่เดียว ก็เลยเป็นนิพพานเล่นๆ นิพพานชั่วคราว นิพพานจำลอง แต่ก็ยังดีกว่าไม่เย็นเสียเลย ก็ขอให้รู้จักเย็นกันไว้บ้าง

ที่มา โอวาททัศนาจรแก่พระที่มาจาก อ.ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ฯ ให้โอวาทแก่ พระภิกษุ สามเณร ญาติโยม และอื่นๆ
http://sound.bia.or.th/catalogue.php?item_code=2945130610000