สวนโมกข์กรุงเทพและการลดขยะที่เกิดจากการทำบุญ

Share

สวนโมกข์กรุงเทพ,

     สวนโมกข์กรุงเทพจับมือกับ พุทโธ zero waste,  CHULA Zero Waste ,  Konggreengreen และเหล่าอาสา ร่วมรณรงค์การลดขยะที่เกิดจากการทำบุญ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับวัดหรือเจ้าของสถานที่ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การทำบุญนั้นได้บุญอย่างถึงพร้อม