บันทึกกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด พ.ย. 2556

Share

บันทึกกิจกรรม, งานบุญประเพณี,


ปรารภธรรมและรับบาตร โดย พระมหาธนัย อาภายุตโต และคณะสงฆ์วัดศรีรัตนธรรมาราม จ.สมุทรปราการ