หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต (One Day Bhavana For Life)

Share

ปฏิบัติธรรม,

กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต (One Day Bhavana For Life) หัวข้อ "อยู่กับปัจจุบัน"  โดย แม่ชีอารีย์ เกียรติทับทิว

ธรรมาราม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาวัน เวลา สถานที่

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

กำหนดการ

09.00 - 09.30 น. ทำวัตร - สวดมนต์

09.30 - 10.00 น. ภาวนาร่วมกัน

10.00 - 11.00 น. ธรรมบรรยายหัวข้อ "อยู่กับปัจจุบัน"

11.00 - 11.30 น. เดินจงกรม

11.30 - 13.00 น. พัก

13.00 - 13.45 น. เดินจงกรม

13.45 - 14.15 น. เจริญสติด้วยการเคลื่อนไหว

14.15 - 15.00 น. ภาวนาร่วมกัน

15.00 - 15.45 น. แบ่งปัน ชวนคุยด้านใน

15.45 - 16.00 น. แผ่เมตตา/ ทบทวน “จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า”

หมายเหตุ

1. เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหญิงและชาย

2. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมควรเตรียมพร้อม: ใส่หน้ากากตลอดเวลา และ นำอาหารกลางวันมาเอง 

ลงทะเบียน

(เฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) ได้ที่ https://bit.ly/3lXqJ4m

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (ไม่ต้องลงทะเบียน)

Meeting ID: 836 7847 7204

Passcode: 12345

สอบถาม

E-mail: dhammamata@bia.or.th

Inbox Facebook Page: ธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ

โทร. 08- 5194 -4599