ฉันคิดอย่างนั้น - มิ้น

Share

เพลงภาวนา,

เมื่อในบางครั้งที่ฉันนั้นเหงาและฉันเสียใจ

คิดไปเองว่าน่าจะมีใครที่อยู่ข้างกัน

คนที่คอยมองมาสบตาให้ใจฉันสั่น

เศร้าด้วยกันในวันที่ฉันผิดหวังร้องไห้


และเมื่อฉันนั้นได้คิดถึง รักที่เคยผ่านไปแล้ว

ทุกๆ คนเข้ามาแล้วจากไป

เกิดคำถามที่หัวใจ ที่เคยได้รักใครมันคืออะไร


เมื่อในวันนี้ที่ฉันไม่มีใครอยู่

แต่ฉันก็ยังคงอยู่ คิดแล้วดีใจ

ที่เคยได้รัก เท่านั้นมันก็ยิ่งใหญ่

และฉันก็ไม่เสียใจ ฉันคิดอย่างนั้น


เมื่อมองชีวิตแล้วฉันก็คิดว่ามันสวยงาม

แล้วทำไมต้องคอยผิดหวังกับสิ่งที่ยังไม่มี

เปิดให้ใจมองความสดใสในวันที่ดี

โลกทั้งใบยังมีอะไรให้เรามากมาย


และเมื่อฉันนั้นได้คิดถึง รักที่เคยผ่านไปแล้ว

ทุกๆ คนเข้ามาแล้วจากไป

เกิดคำถามที่หัวใจ ที่เคยได้รักใครมันคืออะไร


เมื่อในวันนี้ที่ฉันไม่มีใครอยู่

แต่ฉันก็ยังคงอยู่ คิดแล้วดีใจ

ที่เคยได้รัก เท่านั้นมันก็ยิ่งใหญ่

และฉันก็ไม่เสียใจ ฉันคิดอย่างนั้น


และเมื่อฉันนั้นได้คิดถึง รักที่เคยผ่านไปแล้ว

ทุกๆ คนเข้ามาแล้วจากไป

เกิดคำถามที่หัวใจ ที่เคยได้รักใครมันคืออะไร


เมื่อในวันนี้ที่ฉันไม่มีใครอยู่

แต่ฉันก็ยังคงอยู่ คิดแล้วดีใจ

ที่เคยได้รัก เท่านั้นมันก็ยิ่งใหญ่

และฉันก็ไม่เสียใจ ฉันคิดอย่างนั้น


เมื่อในวันนี้ที่ฉันไม่มีใครอยู่

แต่ฉันก็ยังคงอยู่ คิดแล้วดีใจ

ที่เคยได้รัก เท่านั้นมันก็ยิ่งใหญ่

และฉันก็ไม่เสียใจ ฉันคิดอย่างนั้น