ดีใจ - เห็นธรรมเมื่อฮัมเพลง

Share

เพลงภาวนา,

ฟังเพลง ดีใจ โดย เอก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ Feat. ป๊อด โมเดิร์นด็อก ในบทเพลงที่ใช้สำรวจใจ และชวนคุยหาแก่นธรรมกับ อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ