พุทธทาสกับเซน

Share

หนังสือของพุทธทาส, ประวัติพุทธทาส,


ท่านมองว่าปรัชญาขงจื้อเป็นชั้นโลกีย์ ขงจื้อเป็นโลกียปราชญ์ที่พระเจ้าแผ่นดินจีนทรงนับถือทุกยุคทุกสมัย ยังไม่มีนักปราชญ์คนใดในโลกนี้ ที่พระเจ้าแผ่นดินทุกราชวงศ์เอาหมด มองโกลเข้ามาก็เอา เราต้องยอมรับว่าท่านมีความเป็นอมตะ แสดงว่าขงจื้อต้องมีอะไรดี ในขั้นโลกีย์ ขงจื้อปูฐานไว้ให้จีนดีมาก ส่วนภาคโลกุตตระ เต๋าเยี่ยม กึ่ง ๆ โลกกุตตระ ดูถูกไม่ได้ ท่านบอกอย่าดูถูก ท่านอบรมพระธรรมทูตแต่ละรุ่นต้องเติมคำนี้ “ตัมภีร์เต๋าเขา อย่าไปดูถูกนะ” ส่วนเซนนั้นมาทีหลัง

ที่จริงเซ็นมาแล้วในสมัยราชวงศ์ฮั่น พระเจ้าฮั่นเม่งตี่ ต้นตระกูลสามก๊ก อัญเชิญพระไตรปิฎก แล้วสร้างวัดม้าขาวเมื่อสองพันปีเศษ เป็นประวัติศาสตร์ที่ยอมรับกัน อันนั้นก็มีเซ็นปรากฏอยู่แล้ว และพวกผมยังเชื่อว่าพุทธศาสนาเข้าสู่เมืองจีนตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้ว ไปแบบพระธุดงค์ไม่เป็นทางการ มีประวัติศาสตร์อ้างอิงอยู่  อย่างในประวัติศาสตร์จีนสมัยเลียดก๊ก “เศ็กเกียม่อนี้ฮุดโจ้ว” นี่คือศากยมุนี...

ถึงสมัยพระเจ้าฮั่นเม่งตี่อัญเชิญ (พระคัมภีร์) หินยานและมหายานมาแปลเป็นเรื่องทางการ จากฮั่นเม่งตี่ อีก ๕๐๐ – ๖๐๐ปี ถึงมีโพธิธรรม นำนิกายเซน เอาบาตร จีวรของพระพุทธเจ้า หนีสงครามใหญ่ที่เผาอินเดียทั้งหมด โดยอ้อมแหลมมลายูมาไว้เมืองจีน เพราะมองดูว่าอินเดียจะถูกภัยสงครามใหญ่แน่นอน