เสวนา ในโอกาส 30 ปี พุทธทาสภิกขุละสังขาร

Share

พุทธทาส, กิจกรรม,


เสวนาหลังชมสารคดี "เสรีภาพบนความตาย"

จากกรณีการมรณภาพของท่านพุทธทาส

เมื่อ 30 ปีที่แล้ว สู่การ "ตายดี" ในปัจจุบัน


ค้นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อน

พร้อมคำยืนยันจากบุคคลแวดล้อมที่สำคัญ


ผู้ร่วมเสวนา

▸ พระไพศาล วิสาโล

▸ อ.ประมวล  เพ็งจันทร์

▸ นพ.บัญชา  พงษ์พานิช

▸ ชวนคุยโดย  พิชญาพร  โพธิ์สง่า


18 สิงหาคม 2566 17.00 น.

ห้อง New Gen Space ชั้น 3 หอศิลปกรุงเทพฯ