สโมสรธรรมทาน

ค้นหา

พอออกจากสมาธิแล้วก็เครียดเหมือนเดิม แก้ได้ด้วยการ "รู้"

พระที่มีในตัวเท่านั้นที่จะช่วยได้

การปฏิบัติทางจิตที่เราเรียกว่าการปฏิบัติธรรม มันมีอีกแบบหนึ่ง ก็คือการที่เราประสานมันเข้าไปกับการทำงาน กับการทำกิจต่างๆ

การทำสมาธิให้นิ่งช่วยให้คลายเครียด แต่ที่จริงการรู้ได้ไวแก้ที่ต้นเหตุ ทำให้ไม่หลงเข้าไปในความคิดจนเกิดความเครียด

แก้ไขมุมมองของคนเราเกี่ยวกับความเครียดที่ทำให้เรา "เครียดซ้อนเครียด"

พระที่อยู่นอกตัวแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์ ก็ช่วยเราได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น

ปัจจุบันทอดกฐินก็เป็นเรื่องของหน้าตา ถ้าเจ้าภาพหาเงินได้น้อย ก็รู้สึกเสียหน้างาน ก็ทอดกฐินด้วยความทุกข์ ด้วยความเสียใจ

ทำอย่างไรจะไม่เคว้าง ว่างเปล่า

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด