สโมสรธรรมทาน

ค้นหา

ลอยบาป ลอยบุญ ลอยตัวกูของกู ลอยออกไปได้จริงๆ แล้ว จะทำให้บรรลุถึงนิพพาน

สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คืออะไร?

"เดี๋ยวนี้ไม่มีใครในประเทศไทยบ่นได้ว่าไม่มีหนังสือธรรมะอ่าน" - พุทธทาสภิกขุ

เรามีชีวิตอยู่ในบ้าน ในเมือง ในโลก โดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้มันเหมาะสมนี่ก็เรียกว่าเบียดเบียนผู้อื่นโดยอ้อม

เวลาที่เราไม่รู้สึกว่า เรา "มี" อะไรเลย เป็นเวลาที่เป็นสุขที่สุด เวลาวุ่นอย่างดีที่สุดก็เป็นเรื่องสนุกสนานไปตามประสาคนโง่ๆเขลาๆ แต่เวลาว่างนั้นเป็นเวลาสบาย

สงครามระหว่างมนุษย์ เกิดจากสงครามระหว่างมนุษย์กับพระธรรม

ขอให้ช่วยกันจนสุดความสามารถ ในการที่จะสั่งสอน ประกาศ ปฏิบัติธรรมะ อันจำเป็นที่สุดข้อหนึ่งในปัจจุบันนี้ คือ ความไม่เห็นแก่ตัว

แม่ช่วยสร้างโลกโดยทางลูก แม่สร้างลูก ลูกมันสร้างโลก

มีโลกก็ต้องมีทุกข์ นี่เรียกว่ามันคู่กันกับโลก ถ้าได้ระบบชีวิตใหม่ดำเนินชีวิตใหม่ แม้อยู่ในโลกก็ไม่เป็นทุกข์

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด