ค้นหา

ความเป็นมาในการก่อตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

คำอนุโมทนา ในโอกาสเปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์

‘โอเอซิสทางใจ’ แหล่งชุมนุมของคนสนใจธรรมะ ที่ไม่ยึดติดกับหลักการของสถานปฏิบัติธรรมแบบเดิมๆ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด