สวนโมกข์กรุงเทพ

ค้นหา

ทบทวนความเป็นมา รายงานการทำงานที่ผ่านมา งานที่จะทำต่อไป ตลอดจนแสดงกตัญญูตาและกล่าวขอบพระคุณต่อพระมหาเถระ ครูบาอาจารย์ ธรรมภาคี ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุน และสาธารณชน

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ "สร้างสรรค์สังคมรมณีย์ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ”

เจ้าประคุณประยุทธ์ ปยุตฺโต ให้คำแนะนำแก่คณะจากสวนโมกข์กรุงเทพ เนื่องในวาระครบ 12 ปี ให้สร้างสรรค์ "สังคมรมณ๊ย์" ผ่านการสร้าง "บุคคลรมณีย์"

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด