ค้นหา

30
December

ฟังธรรมตามกาล กับ พระธรรมพัชรญาณมุนี (ชยสาโรภิกขุ)

22
December

ฟังธรรมตามกาล กับ พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

20
December

ฟังธรรมตามกาล วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 - 20:00 น. ณ ลานหินโค้ง ชั้น 1 สวนโมกข์กรุงเทพ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด