ค้นหา

สติที่สมบูรณ์จึงเป็นสมาธิ สมาธิต้องมีความรู้สึกตื่นอยู่ภายใน ไม่ใช่แค่รู้สึกสบายๆ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด