ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด พฤศจิกายน 2556

Share

งานบุญประเพณี,

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร รับศีล ฟังธรรม และภาวนาร่วมกันในยามบ่าย กับกิจกรรมอานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป, กิจกรรมความตายออกแบบได้ และเพลินธรรมนำชม นำชมภาพปริศนาธรรมท่านอาจารย์พุทธทาส

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)


08.00 น.  ฟังธรรมบรรยาย โดย พุทธทาสภิกขุ

08.30 น.  ทำวัตรสวดมนต์แปล และสมาธิภาวนาร่วมกัน

09.00 น.  กล่าวบูชาพระรัตนตรัย ไตรสรณคมน์ สมาทานศีล 5

                 ปรารภธรรมและรับบาตร โดย พระมหาธนัย อาภายุตโต และคณะสงฆ์วัดศรีรัตนธรรมาราม จ.สมุทรปราการ

09.45 น.  เจ้าภาพนำถวายสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง ใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ 9 รูป

                 กล่าวคำถวายภัตตาหารและสังฆทาน

10.30 น.  ร่วมถวายสังฆทาน และรับพร

                บูชาพระรัตนตรัย กราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์

11.00 น.  จบกิจกรรม

(หากท่านใดร่วมกิจกรรมภาคบ่ายต่อ โปรดเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานกันด้วย)

กิจกรรมอื่นๆ

09.30 - 11.30 น. เพลินธรรมนำชมภาคภาษาอังกฤษ

13.00 – 17.00 น. ความตายออกแบบได้ กับ ครูดล เครือข่ายชีวิตสิกขา

13.30 - 15.00 น. เพลินธรรมนำชมภาคภาษาไทย

14.00 - 16.30 น. อานาปานสติแบบย่อ สำหรับบุคลทั่วไป สอนโดยท่าน อ.โกเอ็นก้า

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

ในการใส่บาตรพระภิกษุ 9 รูป ครั้งนี้จะใส่เฉพาะข้าวสาร อาหารแห้ง ไม่จำเป็นต้องเตรียมเป็นชุด ๆ เพื่อการลดการใช้ถุงพลาสติก

แนะนำภาชนะที่ใส่อาหารแห้งเป็นตระกร้า ใส่บาตรอย่างละ 1 ชิ้น

หากท่านใด นำอาหารแห้งมาจำนวนมาก สามารถนำมาวางตรงบริเวณจุดวางสังฆทาน (ด้านในโถงกิจกรรม)

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่


1. เจ้าภาพเดือนเกิด และเจ้าภาพหนังสือธรรมะใกล้มือ ลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/EL6ph (การร่วมเป็นเจ้าภาพเดือนเกิด สมทบ 2,500 บาท โดยจะมีส่วนร่วมในการทำบุญสำรับอาหาร หนังสือ ปัจจัยถวายพระ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในเดือนนั้น ๆ )

2. บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนได้ที่ https://register.bia.or.th/

3. จิตอาสางานธรรม ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3QOPACr

ร่วมทำบุญแบบออนไลน์


1. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และฟังธรรมพร้อมกันแบบออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง

- Facebook Live เพจกิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ : https://bit.ly/3CAryUd

- Youtube Live หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA- : https://bit.ly/2VXhbJd

2. สมทบปัจจัยผ่านทางออนไลน์ โดยสามารถร่วมสมทบทำบุญเพื่อเป็นทุนการขับเคลื่อนงานธรรม ได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ เลข บัญชี 111-296-295-8 มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line: @suanmokkh พร้อมระบุวัตถุประสงค์ในการสมทบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

2.1 เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพเดือนเกิด และร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือธรรมะใกล้มือ ลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/EL6ph (การร่วมเป็น เจ้าภาพเดือนเกิด สมทบ 2,500 บาท โดยจะมีส่วนร่วมในการทำบุญสำหรับอาหารถวายเพล หนังสือ ปัจจัยถวายพระ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในเดือนนั้น ๆ และการร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือธรรมะใกล้มือ สมทบ 2,500 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดพิมพ์และเผยแผ่ ธรรมะใกล้มือ ประจำปี 2566-2567)

2.2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

2.3 เพื่อร่วมกองทุนธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ได้ที่ http://surl.li/kapqr

ติดต่อสอบถาม

Line : @Suanmokkh

แผนที่การเดินทาง

สวนโมกข์กรุงเทพ https://goo.gl/maps/8vc3T9tMmu8vL6HPA