สุขาใจ

Share

กิจกรรมภาวนาวิถีใหม่,


ใครที่กำลังหาพื้นที่ปลอดภัย เราขอแนะนำกิจกรรม "สุขาใจ" 

กิจกรรมที่จะให้ทุกคนได้ใช้บริการระบายขยะพิษต่างๆ ในใจ แบบ 1 ต่อ 1 ใช้เวลา คนละ 45-50 นาที

โดยอาสาจะเป็นกัลยาณมิตรผู้รับฟังให้ผู้ที่กำลังทุกข์ใจ

ให้รู้สึกคลายทุกข์และมีความสุข มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไป

วัน เวลา สถานที่ 

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1  สวนโมกข์กรุงเทพฯ 

ลงทะเบียน

https://shorturl.asia/7aqXI 

รับสมัครรอบละ : 10  คน

รอบ 1 เวลา 09.00 - 10.30 น.

รอบ 2 เวลา 10.30 - 12.00 น.

รอบ 3 เวลา 13.30 - 15.00 น.

รอบ 4 เวลา 15.00 - 16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

Line @mindfulnessbank