เลือกดูตามช่วงเวลา
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

ค้นหา

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 27 กันยายน นี้ ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

ขยายแนวคิดพินัยกรรมชีวิตเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองเฉพาะบุคคล จากแนวคิดพุทธทาสภิกขุ เพื่อการจากไปอย่างสงบโดยไม่ต้องยื้อชีวิต

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด