slot qris slot jepang slot dana slot thailand slot gacor https://reklame.samarindakota.go.id/js/upload/ https://journal.unisan.ac.id/docs/manual/situs-luar/ https://ketapang.serdangbedagaikab.go.id/wp-includes/js/thailand/ https://elatar-bppsdm.kkp.go.id/uploads/ akun slot gacor https://zeus-379.online/ https://journal.unisan.ac.id/docs/server-luar/
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวน โมกข์ กรุงเทพ

“พันธกิจ”

สืบสานงานธรรม สานต่อปณิธานของพุทธทาส

1. มุ่งสู่การเป็นหอจดหมายเหตุทางศาสนธรรม และ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 2. มุ่งหมายนำพาผู้คนให้เข้าถึงแก่นแท้อันเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางจิตใจและปัญญา 3. สร้างสานเครือข่ายภาคีทางธรรมเพื่อการขับเคลื่อนงานธรรมให้กว้างขวางในสังคม

“สวนโมกข์กรุงเทพ”

การเกิดขึ้นของเรา

เพื่อจัดเก็บรวบรวมและเผยแผ่งานของพุทธทาส เพื่อการส่งต่องานธรรมอย่างร่วมสมัย เปิดกว้างไม่จำกัดแค่เฉพาะงานของพุทธทาส ตามปณิธาน 3 ประการของพุทธทาส ได้แก่ (1) การเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน (2) การทำความเข้าระหว่างศาสนา (3) ออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม

สโมสรธรรมทาน

เผยแผ่ผลงานให้เข้าถึงหัวใจของศาสนา

จงเป็นอิสระจากทุกสิ่ง อยู่เหนือเรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องบุญ เรื่องบาป

ชีวิตที่เหมือนลูกฟุตบอลในสนาม ถูกเตะด้วยอารมณ์ที่มากระทบ ถูกเตะให้กระเด็นไปนั้นกระดอนมานี้

สมชีวิธรรม คือ ธรรมที่ทำให้คู่สมรสมีชีวิตที่กลมกลืนกัน ครองคู่กันได้นาน

ในแง่คติจากพระชนมชีพของพระบรมศาสดา

เผยแผ่

ทำอะไรก็ธรรม

การสร้างสุข ลัดตรง ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ทำได้อย่างไร จากการศึกษาและประสบการณ์ของ หมอประเวศ วะสี

อบรมวันเสาร์ที่ 27 เมษายน และ 4 พฤษภาคม 2567

รายการชวน หา 'ธรรม' และเห็นธรรมที่เข้าถึงได้ ง่ายเพียงลงมือ 'ทำ'

“ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ปีแห่งการรู้ตัวดูใจ ” เสวนา ฟังธรรม เจริญสติและสวดมนต์

จดหมายเหตุ

รวบรวม ดูแล รักษา จัดบริการสืบค้นมรดกธรรมของพุทธทาสภิกขุ

วีดิทัศน์แนะนำ

สงบเย็นและเป็นประโยชน์

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด