จดหมายเหตุ

ค้นหา

เมื่อถามถึงความประทับใจที่สหายมหายานมีต่อพุทธทาสภิกขุ ธีรทาส ได้กล่าวอย่างสั้นๆ แต่ชัดเจนในความทรงจำว่า “พระไทยที่มีความรู้เรื่องมหายาน เรื่องเซ็น ดีที่สุด คือองค์นี้

ตอนไปทีแรกมีปฏิกริยาต่อต้านท่านอยู่เรื่องหนึ่ง ที่ท่านสอนว่าการทำงานคือการประพฤติธรรม ไอ้เราตอนนั้นอ่านหนังสือของหลวงปู่มั่น (พระครูวินัยธรมั่น ภูริทัตโต) ด้วย ไอ้เราก็นึกว่ากรรมฐานมันต้องเป็นตัวเอก มานี่การทำงานเป็นการประพฤติธรรมได้ยังไง

จำไว้ๆ เกิดมาเพื่อทำให้โลกใบนี้งดงาม

พุทธะไม่ได้หมายถึงบุคคล พุทธทาสก็ไม่ใช่บุคคล แต่เป็นสภาวะอันหนึ่ง... สภาวะของพุทธะ คือ ผู้รู้ ตื่น แล้วก็เบิกบานอยู่ด้วยธรรม สะอาด สว่าง สงบ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด