จดหมายเหตุ

ค้นหา

โลกมันก็เป็น Digital Disruption ขณะนี้การจะสื่อสารอะไรด้วยระบบดิจิทัลมันเป็นเรื่องสำคัญมาก...ถ้าเด็กๆ ไม่สามารถจะเข้าใจได้ คนรุ่นหลังไม่สามารถเข้าใจได้ก็คงจะทำให้การเผยแพร่เป็นไปได้ยาก ประวัติศาสตร์บอกเล่า โดย อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒) อดีตสมาชิกวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๔) อดีตรองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕) และในฐานะประธานกรรมการบริษัทเอกชนอีกหลายบริษัท ให้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเผยแพร่เรื่องราวของ ‘พุทธทาส’ ที่ท่านในฐานะรองประธานกรรมการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

กัลยาณมิตร พูดสิ่งที่เราไม่อยากฟัง อาจารย์พุทธทาสท่านถือผมเป็นกัลยาณมิตรเลยนะ คนไทยนี่ขาดกัลยาณมิตร...ตรงที่เขาติก็ต้องถือคำติของเขาจริงๆ จังๆ รู้จักแก้ไขปรับปรุง ถึงจะเป็นการนำหลักกัลยาณมิตรมาใช้ได้ถูกต้อง

เมื่อถามถึงความประทับใจที่สหายมหายานมีต่อพุทธทาสภิกขุ ธีรทาส ได้กล่าวอย่างสั้นๆ แต่ชัดเจนในความทรงจำว่า “พระไทยที่มีความรู้เรื่องมหายาน เรื่องเซ็น ดีที่สุด คือองค์นี้

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด