จดหมายเหตุ

ค้นหา

ผมระลึกได้ว่าผมไปพบท่านพุทธทาสด้วยใจที่ร้อน คำถามที่ค่อนข้างร้อน แต่ท่านอาจารย์พุทธทาสตอบผมอย่างเยือกเย็นและเมตตา ประกอบด้วยเหตุผลและตัวอย่าง และประสบการณ์ของท่าน

เพื่อเชื่อมโยงผู้ที่สนใจทำงานด้านการจดหมายเหตุ ให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ เรียนรู้กระบวนการทำงาน พัฒนาและขยายผลทางด้านการจดหมายเหตุให้ก้าวหน้า

ครูทางโลกและครูทางธรรม "ถ้าดิฉันกลับไปเป็นครูได้ใหม่อีกครั้ง ดิฉันจะไม่สอนลูกศิษย์แต่เพียงว่าให้เป็นคนดี แต่จะสอนให้มี สติปัญญาที่ฉลาดกว่านั้น จะช่วยอบรม ช่วยหล่อหลอม ช่วยกระตุ้นให้เขาเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็ง แข็งแกร่งพอที่จะยืนอยู่ได้ด้วยการกระทำ ที่แน่ใจว่า ถูกต้อง

IT กับงานจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์

ความโดดเด่นทางกวีนิพนธ์ของพุทธทาสภิกขุทำให้ได้สมณศักดิ์ พระราชชัยกวี – กวีแห่งเมืองไชยา

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด