เลือกดูตามช่วงเวลา
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

ค้นหา

ชวนส่งต่อความสุข ด้วยการทำบุญตักบาตร รับศีล และฟังธรรมร่วมกัน

ทำบุญเดือนเกิด ฟังธรรม เวียนเทียน ดูหนังใต้ลานโพธิ์ และภาวนาในรูปแบบต่างๆ

บันทึกกิจกรรม Live ในงาน สร้างสรรค์สังคมรมณีย์ ๑๒ ปีสวนโมกข์กรุงเทพ อาจารยบูชา ๓๐ ปี พุทธทาสละสังขาร

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด