ค้นหา

พบกับประสบการณ์ตรง ของ ๘ นัก บันดาลใจที่ใช้ธรรมะนำชีวิต

เจ้าประคุณประยุทธ์ ปยุตฺโต ให้คำแนะนำแก่คณะจากสวนโมกข์กรุงเทพ เนื่องในวาระครบ 12 ปี ให้สร้างสรรค์ "สังคมรมณ๊ย์" ผ่านการสร้าง "บุคคลรมณีย์"

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคมรมณีย์, 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด