ค้นหา

ตามพินัยกรรมระบุให้เผาศพของท่านภายในสามเดือน โดยจัดการอย่างง่ายที่สุด

การทดลองสื่อสารธรรมะ โดยใช้เครื่องมือใหม่ๆ

ผมเรียนเองที่วัด ไม่เคยเข้าไปในที่เรียนของฆราวาส

ให้จัดงานศพเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด

"ผมนี่เคยชรา...และกำลังรบพุ่งกันอยู่กับความชรา...แล้วก็พ่ายแพ้แก่ความชรา"

พุทธทาสตอบ ทำไมศาสนาพุทธถึงแยกเป็นหลายสาย และเราควรเชื่อใคร

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด