สโมสรธรรมทาน

ค้นหา

นิทรรศการ ย้อนรอยไปบนเส้นทางการเรียนรู้ของพระภิกษุรูปหนึ่ง ที่อุทิศตนเป็นทาสพระพุทธเจ้า 20 ธันวาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

ชมย้อนหลัง สกัดความรู้เพื่อหาคำตอบให้ชีวิต กับหนังสือธรรมะเล่มน้อย ทั้ง 12 บท

โครงการจัดพิมพ์ชุดหนังสือธรรมะเล่มเล็ก เพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับการพกพาและศึกษา

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด