สโมสรธรรมทาน

ค้นหา

ลอยบาป ลอยบุญ ลอยตัวกูของกู ลอยออกไปได้จริงๆ แล้ว จะทำให้บรรลุถึงนิพพาน

พอออกจากสมาธิแล้วก็เครียดเหมือนเดิม แก้ได้ด้วยการ "รู้"

สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คืออะไร?

พระที่มีในตัวเท่านั้นที่จะช่วยได้

การปฏิบัติทางจิตที่เราเรียกว่าการปฏิบัติธรรม มันมีอีกแบบหนึ่ง ก็คือการที่เราประสานมันเข้าไปกับการทำงาน กับการทำกิจต่างๆ

การทำสมาธิให้นิ่งช่วยให้คลายเครียด แต่ที่จริงการรู้ได้ไวแก้ที่ต้นเหตุ ทำให้ไม่หลงเข้าไปในความคิดจนเกิดความเครียด

พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุมีชีวิตของพุทธทาส จุดนัดพบ นัดพัก นัดธรรมงานกลางสวนธรรม

แก้ไขมุมมองของคนเราเกี่ยวกับความเครียดที่ทำให้เรา "เครียดซ้อนเครียด"

"เดี๋ยวนี้ไม่มีใครในประเทศไทยบ่นได้ว่าไม่มีหนังสือธรรมะอ่าน" - พุทธทาสภิกขุ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด