สโมสรธรรมทาน

ค้นหา

จิตว่างตามแนวคำสอนของพุทธทาสคืออะไร?

ความหมายของคำว่าพรหมจรรย์ ในสมัยนี้มักจะมองกันแคบ ประกาศพรหมจรรย์ ประกาศพรหมจริยะ หรือประกาศจริยะอันประเสริฐ นี้เป็นดำรัสในตอนเริ่มต้นประกาศพระศาสนา

ใครที่คิดว่าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนั้น จะไม่มีความสุขเลย เพราะว่าเลือกอะไรมันก็ไม่พอใจสักทีเพราะไปคิดว่าสิ่งที่ไม่ได้เลือกนี้มันดีกว่า

นายจ้างประพฤติธรรม เอาธรรมะไปใช้ในชีวิต ในการงาน ก็เป็นเครื่องสมานมิตรไมตรีกับคนที่ทำงานไว้ได้ เป็นวิธีการที่ถูกต้อง

มนุษย์สมัครจะวินาศด้วยความสมัครใจ เพราะหลงเสน่ห์อย่างยิ่งของสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยม

จงหานิพพานที่ใจกลางแห่งสังสารวัฏ คนโง่ก็หาไม่พบ คนมีปัญญาก็หาพบ

“ของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน” นี้ เพื่อจะทำให้เป็นนรกตลอดกาลถ้ามันขาดธรรมะ

การถอยออกมานั้นช่วยทำให้เราเห็นความจริงของวิถีชีวิตได้ หรือ มองมันด้วยมุมมองสายตาใหม่

ทำให้ความตายของเขามีคุณค่า ด้วยการใช้เป็นโอกาสในการทำความดีในนามของเขา

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด