ค้นหา

เกี่ยวกับ "การอบรมพระธรรมทูตปี 2510" สำหรับจัดทำหนังสือ "ธรรมทูตาภิวุฒ" บรรณานุสรณ์งานฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และธรรมภาคี ด้วยการสนับสนุนของ สสส.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ ครั้งที่ 5 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ ครั้งที่ 4 ณ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ ครั้งที่ 3 ณ สภากาชาดไทย

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด