จดหมายเหตุ

ค้นหา

นิทรรศการ ย้อนรอยไปบนเส้นทางการเรียนรู้ของพระภิกษุรูปหนึ่ง ที่อุทิศตนเป็นทาสพระพุทธเจ้า

วันเยี่ยมสวนโมกข์ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ครั้งสมัยพุทธทาสภิกขุยังไม่ละสังขาร เมื่อถึงวันดังกล่าวจะมีศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายภิกษุและฝ่ายฆราวาสจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางกลับมาที่สวนโมกข์ ไชยา เพื่อปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง หาคำตอบได้ในนิทรรศการ วันเยี่ยมสวนโมกข์ : ที่มาและความหมาย จัดแสดงระหว่างวันที่ ๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด