ค้นหา

เอก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ Feat. ป๊อด โมเดิร์นด็อก ในบทเพลงที่ใช้สำรวจจิตใจ

ปลุกใจให้ตื่นรู้ ด้วยการภาวนาผ่านบทเพลง ตรึกธรรมเรื่องการเกิดและดับ

ใจของเราทุกข์หรือสุขก็เพราะความคิด มองโลกตามจริงช่วยให้ผ่านวันเวลาที่เลวร้ายได้

อยู่ไปวันๆ วนเวียน และอับเฉา เพราะยังไม่รู้ว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร

ทุกอย่างสุดท้ายก็กลับคืนสู่ธรรมชาติ

คำตอบไม่ได้มีเพียงหนึ่ง เผื่อใจไว้ให้กับสิ่งที่เราไม่เห็น

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด