ค้นหา

จริง ๆ เรื่องปฏิบัติธรรม มันไม่มีเพศอยู่แล้ว ไม่ว่าจะชายหรือหญิง หรือคนเชื้อชาติไหน ศาสนาอะไร การปฏิบัติธรรมมีหนทางเดียว คือ อริยมรรคมีองค์ 8

ปลุกความตื่นรู้เรื่องการ ‘ตายดี’

ประวัติสวนโมกข์กรุงเทพ ความเป็นมา และภารกิจ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด