ค้นหา

สารคดี "เสรีภาพบนความตาย" การตายดี สิทธ์ในการตาย การเตรียมตัวตายอย่างสงบ ถอดบทเรียนจากกรณีการดูแลรักษาพุทธทาสภิกขุก่อนมรณภาพ

ชมสารคดึ ผู้ปฏิบัติ-ทำ รุ่นที่ 1 โดย สันติ แต้พานิช กับ 16 ชีวิตที่แตกต่าง พวกเขามี "หลักทำ" อย่างไร

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด