ธรรมละมุน

Share

สารคดี,

รายการทำอะไรก็ธรรม ปีที่ 3 ตอน ธรรมละมุน

รับชมได้ที่ https://youtu.be/XSXW0J6Sqqk?si=7-wkX8rs2D9AaiAq

สังคมไทยอาจคุ้นชินกับภาพของพระสงฆ์เพศชาย ที่เป็นตัวแทนในการปฏิบัติกิจทางพุทธศาสนา แต่แท้จริงแล้วการปฏิบัติธรรม ไม่ได้จำกัดไว้ให้แต่เพียงผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงก็สามารถปฏิบัติและบรรลุธรรมได้เช่นกัน

ในปัจจุบัน จึงมีหลายกลุ่ม หลายองค์กรที่พยายามสร้างพื้นที่และชุมชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของผู้หญิงโดยเฉพาะ

แต่ละกลุ่มคือใครบ้าง มีที่มาที่ไปอย่างไร ?

ชุมชนเหล่านี้ส่งผลยังไงต่อชีวิตของผู้หญิงที่สนใจธรรมะอย่างไร ?

สนับสนุนการผลิตโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ภาคภูมิใจเสมอ