พุทธทาส

ค้นหา

ตามพินัยกรรมระบุให้เผาศพของท่านภายในสามเดือน โดยจัดการอย่างง่ายที่สุด

ผมเรียนเองที่วัด ไม่เคยเข้าไปในที่เรียนของฆราวาส

ให้จัดงานศพเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด

"ผมนี่เคยชรา...และกำลังรบพุ่งกันอยู่กับความชรา...แล้วก็พ่ายแพ้แก่ความชรา"

พุทธทาสตอบ ทำไมศาสนาพุทธถึงแยกเป็นหลายสาย และเราควรเชื่อใคร

ผมก็เคยโง่ที่สุด ในข้อที่ว่านิกายนั้นดี นิกายนี้ไม่ดี ศาสนานั้นดี ศาสนานี้ไม่ดี

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด