ค้นหา

'สติ Space' นิทรรศการที่รวบรวมกิจกรรมมุมพักผ่อนหย่อนใจให้กลับมาอยู่กับตัวเอง เพื่อรู้ตัว และรู้ใจตนเองมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสครบรอบ 20 ปีการจัดงานรำลึกผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททิปโก้ คุณประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร

กับทุกช่วงจังหวะชีวิต ทั้งการทำงาน การใช้ชีวิต และก่อนตาย

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด