รับอาสาสมัครเพลินธรรมนำชมรุ่นที่ 17

Share

ภาวนาวิถีใหม่,

รับอาสาสมัครเพลินธรรมนำชมรุ่นที่ 17

อบรมวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 และ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 (ต้องสามารถเข้ารับการอบรมได้ทั้งสองวัน)

กรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRXgab_RynRQ68Q7hAoEulkE1bbQyX0N6xR5geWsutsDlmHw/viewform

คุณสมบัติ


1) มีความศรัทธาและตั้งใจจริง ที่จะมาทำหน้าที่นำชม

2) เคยมาตามชมแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง (ถ้าสมัครแล้วรีบมาตามชมให้เข้าเกณฑ์ได้เลย)

กิจกรรมเพลินธรรมนำชม มีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ 10.00-12.00 น. และ 13.30-15.30 น.

3) สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ทั้งสองวัน คือ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 และ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567

4) สามารถแบ่งปันเวลามาฝึกฝนและนำชมได้ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

5) เข้าร่วมกิจกรรม สุจิปุลิ อย่างน้อย 1 ครั้ง (วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567)

6) มีความกล้าพูดต่อหน้าผู้อื่นพอสมควร

7)พร้อมเข้ารับการพูดคุยสัมภาษณ์ หลังจากปิดรับสมัคร ภายใน 2 สัปดาห์ (ทีมงานจะนัดหมายวัน/เวลา)

ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2567