การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Share

ปฏิบัติธรรม,

การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

นำปฎิบัติโดย พระอาจารย์คำไม ฐิตสีโล วัดทับมิ่งขวัญ จ.เลย

ผู้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ มาก่อน และในการปฏิบัติก็จะมีทั้งผู้ที่เข้าปฏิบัติใหม่ และ ผู้ปฏิบัติเก่าคละกันไป ซึ่งการปฏิบัติธรรมเจริญสตินี้จะได้ผลสำหรับผู้ที่มีความเพียรต่อเนื่อง โดยเมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้หลัก เข้าใจหลักปฏิบัติ และมีการนำไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้าน

วัน เวลา สถานที่

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 (ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3Uaxs9B

หมายเหตุ

- ลงทะเบียนเข้าร่วม เพื่อการจัดเตรียมอาหารและสถานที่อย่างเพียงพอ 

- สำหรับคนลงทะเบียนแล้ว มายืนยันก่อนเข้าห้อง เวลา 07.30 - 08.30 น.

โปรดสวมหน้ากากตลอดเวลา ขณะปฎิบัติภาวนา และล้างเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องกิจกรรม