อานาปานสติตามแนวสวนโมกข์

Share

ปฏิบัติธรรม,


ปฏิบัติภาวนา อานาปานสติตามแนวสวนโมกข์

ฝึกรู้ตัว เพื่อวางอดีต วางอนาคต และรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน 

สำหรับเดือนนี้เป็นหมวดเทคโนโลยี

นำภาวนาโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา จ.ประจวบคีรีขันธ์

พระอาจารย์เคยบวชเรียนอยู่ที่สวนโมกขพลาราม และมีประสบการณ์ในการภาวนาอานาปานสติอย่างลึกซึ้ง ท่านและได้เขียนหนังสือธรรมะหลายเล่ม อาทิ "อานาปานสติคือทางสู่พระนิพพาน" และ "คู่มือศึกษาภาพปฏิจจสมุปบาท แบบทิเบต แบบไทย แบบปริศนาธรรมไทย"

วัน เวลา สถานที่

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 สวนโมกข์กรุงเทพ

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3wy5DP6

กำหนดการ

ช่วงที่ 1 -เวลา 13.00 น. ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง "พุทธธรรมในฐานะเทคโนโลยีโดย" อ.พุทธทาส และภาวนาร่วมกัน

ช่วงที่ 2 - เวลา 14.05 น.บรรยายธรรมและนำปฏิบัติโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา จ.ประจวบคีรีขันธ์

ช่วงที่ 3 - เวลา 15.20 น. ช่วง ถาม-ตอบ