ค้นหา

กิจการของสวนโมกข์เริ่มจากจุดเล็กๆ ดูไปก็คล้ายกิจการสตาร์ทอัพยุคนี้ จะพิเศษก็ตรงสวนโมกข์เป็นสตาร์ทอัพด้านพุทธศาสนา

ดุจได้ของขวัญชีวิต ทำอย่างไรจึงจะถ่ายทอดของขวัญชีวิต จากรุ่นเรา ไปยังคนรุ่นต่อไปได้

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด