ค้นหา

2
December

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้พื้นที่สวนวชิรเบญจทัศสร้างหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เมื่อปีพุทธศักราช 2550

พื้นที่สาธารณะที่เป็นมิตรกับทุกชาติศาสนา เพื่อการพักผ่อน ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติธรรม ให้ธรรมชาติแสดงพลังและเป็นครูทางจิตวิญญาณ ดังคำกล่าวของท่านพุทธทาสที่ว่า “ธรรมะ คือ ธรรมชาติ”

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดปัจจุบัน

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด