ค้นหา

มูลนิธิหัวใจอาสา จัดกิจกรรมเสวนาในวาระ ๑๐ ปีที่คุณไพบูลย์จากไป ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

บางภาพทรงจำ ... จากวันนั้นถึงวันนี้ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ Some Memories ... 12 Years Of Suan Mokkh Bangkok

สวนโมกข์กรุงเทพ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด