slot qris slot jepang slot dana slot thailand slot gacor https://reklame.samarindakota.go.id/js/upload/ https://journal.unisan.ac.id/docs/manual/situs-luar/ https://ketapang.serdangbedagaikab.go.id/wp-includes/js/thailand/ https://elatar-bppsdm.kkp.go.id/uploads/ akun slot gacor https://zeus-379.online/ https://journal.unisan.ac.id/docs/server-luar/
สวนโมกข์กรุงเทพ - ความเคลื่อนไหว

ค้นหา

อาสาฬหบูชา 2566 ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

เล่าไว้...ฝากไปให้ประชา...มือจดหมายเหตุพุทธทาสคนแรกๆ กับ ชีวันตาภิบาลกับสวนโมกข์กรุงเทพ

12 พฤษภาคม 2475 กำเนิด สวนโมกขพลาราม "สวนโมกขพลาราม" สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นทุกข์ เพราะบริเวณใกล้ที่พักนั้น มีต้นโมกและต้นพลาขึ้นอยู่ทั่วไป

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด