เลือกดูตามช่วงเวลา
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

ค้นหา

ในวาระเตรียมล้ออายุพุทธทาส และถวายเป็นวิสาขบูชา 2567

10
June

สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสร้างพลังบวกในองค์กร ลดความทุกข์ของพนักงาน ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและปฏิสัมพันธ์ของคนในองค์กร

4
May

ภาวนา ศิลปะ และจักรวาล บรรจบกันบนเส้นด้ายหลากสี เรียนรู้เทคนิคการโยงเส้นด้ายเข้ากับประสบการณ์ภายใน และเปิดเผยตัวเองกับจักรวาล

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด