เลือกดูตามช่วงเวลา
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

ค้นหา

งานบุญครั้งสำคัญ ๒๐ - ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

25
June

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "ภาวนาด้วยหัวใจอันประเสริฐ" ที่ต้องการทบทวน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือซักถามข้อสงสัย

26
August

หากเราปรารถนาให้ตนเองมีความเข็มแข็ง เบิกบาน มีความสุข ขอให้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตา กรุณา ในหัวใจ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด