เลือกดูตามช่วงเวลา
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

ค้นหา

21
December

การฟังธรรม การสนทนาธรรม การสงบในธรรม และการพิจารณาธรรมในเวลาที่เหมาะที่ควรย่อมเกิดกุศลธรรม โดย พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

6
December

How we can use compassion to help us accept ourselves and others for who we are, imperfections and all

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด