สโมสรธรรมทาน

ค้นหา

แม่ช่วยสร้างโลกโดยทางลูก แม่สร้างลูก ลูกมันสร้างโลก

ปัญหาจะไม่ลุกลาม ถ้ามีสติและเลือกให้ดี ชีวิตเลือกได้

เบิกตาเราให้สว่างด้วยปัญญา ให้มองเห็นองค์พระที่แท้ อย่าไปเห็นทองเหลือง อย่าไปเห็นอิฐ เห็นปูน

แก้ไข "คอรัปชั่นทางจิตใจ" คน ต้องทำลายพระพุทธศาสนาแบบคอรัปชั่น คือไม่ให้คนไปบนบานศาลกล่าว

2 "รู้" ที่ไม่มีประโยชน์ และ อาจมีโทษ สิ่งที่มีประโยชน์ คือ รู้ตัว

มันเป็นสัญญาณเตือนแล้ว ว่าเราต้องระวังรักษาใจ เพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะคิดเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นแล้วก็ลงมือกระทำ

เมื่อใดเรานั่งเป็นทุกข์เราก็เป็นคนโง่ แต่เมื่อใดเรารู้จักความทุกข์ ความฉลาดก็เกิดขึ้นทันที เวลาเรานั่งคิดถึงเรื่องอะไรแล้วเป็นทุกข์ แสดงว่าเราคิดโดยไม่มีปัญญา ไม่มีสติปัญญากำกับความคิด

มีโลกก็ต้องมีทุกข์ นี่เรียกว่ามันคู่กันกับโลก ถ้าได้ระบบชีวิตใหม่ดำเนินชีวิตใหม่ แม้อยู่ในโลกก็ไม่เป็นทุกข์

แปลกที่ความเห็นแก่ตัวมันน่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัว แต่จริงๆ แล้วมันกลับกลายเป็นศัตรูอันร้ายกาจของผู้เห็นแก่ตัว และยังส่งผลต่อคนอื่นๆ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด