สโมสรธรรมทาน

ค้นหา

ความรู้ตัวนั้นสำคัญเหมือนอากาศที่สำคัญต่อร่างกาย ต้องใช้กับงานทั้งทางโลกหรือทางธรรม

ด้วยการมองเห็นคุณค่าหรือความหมายของงาน

สิ่งที่เป็นอันตรายแก่เราทุกวันนี้มันไม่ใช่ของที่เราไม่ชอบ ซึ่งล้วนแต่เป็นของที่เราชอบทั้งนั้น - พระไพศาล วิสาโล

ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรใหม่ขึ้นมา ใช้ทางเดินเก่า (ที่ดีอยู่แล้ว) ในปีใหม่นี้

คติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2567

รู้ตัวดูใจในชีวิตประจำวัน ให้ถือหลัก ตัวอยู่ไหน ใจอยู่นั่น - พระไพศาล วิสาโล

พอออกจากสมาธิแล้วก็เครียดเหมือนเดิม แก้ได้ด้วยการ "รู้"

สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คืออะไร?

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด