สโมสรธรรมทาน

ค้นหา

เราเลือกได้ระหว่างชีวิตที่ถูกครอบงำด้วยความหลง หรือว่าชีวิตที่เป็นไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัว

ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจ หรือ พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ ก็เป็นสิ่งที่คนเราหนีไม่พ้น แต่ถ้าเราไม่ให้ความอยากเข้ามาผสมโรงในสองสิ่งนี้ มันก็จะทุกข์น้อยลง

ทิม เบอร์เนิร์สลี ผู้ค้นคิด www และอุทิศให้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนบนโลกนี้

ทำบุญ ไม่ใช่มีแค่การให้ทาน ใส่บาตร ถวายสังฆทาน หรือ นั่งสมาธิเท่านั้น ยังมีอีกหลายอย่างที่ทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

วัดวาอาราม พิธีกรรม การกราบไหว้ จำเป็นไหมสำหรับพุทธศาสนา

ความก้าวหน้าในอาชีพคืออะไร การได้เลื่อนตำแหน่ง? หรืออย่างอื่นๆ?

ในแง่คติจากพระชนมชีพของพระบรมศาสดา

รวมคำคม ข้อคิดเรื่องการเมือง โดย พุทธทาสภิกขุ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด