สโมสรธรรมทาน

ค้นหา

ทำบุญ ไม่ใช่มีแค่การให้ทาน ใส่บาตร ถวายสังฆทาน หรือ นั่งสมาธิเท่านั้น ยังมีอีกหลายอย่างที่ทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

วัดวาอาราม พิธีกรรม การกราบไหว้ จำเป็นไหมสำหรับพุทธศาสนา

ความก้าวหน้าในอาชีพคืออะไร การได้เลื่อนตำแหน่ง? หรืออย่างอื่นๆ?

ในแง่คติจากพระชนมชีพของพระบรมศาสดา

รวมคำคม ข้อคิดเรื่องการเมือง โดย พุทธทาสภิกขุ

"ล้ออายุ" สอบไล่ตัวเอง ด่าตัวเอง วิพากษ์วิจารณ์ตัวเอง ประกาศตัวเองว่าจะไม่โง่อีกต่อไป

“สันโดษ” ไม่ใช่ความพอใจในการที่ไม่ต้องทําอะไร แต่กลับทำให้มีกำลังใจที่จะพัฒนา

เมื่อลูกทำนมหก แม่สอนอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด