สโมสรธรรมทาน

ค้นหา

จนกว่าเราจะรู้จักหันมาดูแลจัดการกับตัวเราเอง ความอยาก ความวิตกกังวล ความเครียด ความรุ่มร้อน ความว้าวุ่นฟุ้งซ่าน

เย็นใจได้ด้วยธรรม

ถ้าดูฟุตบอลอย่างคนใฝ่รู้ชีวิต เราจะดูฟุตบอลโลกได้อย่างสนุกโดยไม่คลุ้มคลั่งหรือหมดเนื้อหมดตัวไปกับความพ่ายแพ้

ฤกษ์ยามนั้นไม่สำคัญเท่ากับกรรมคือการกระทำ หากทำดีด้วยความพากเพียรแล้ว ย่อมได้รับประโยชน์ดังหวัง โดยไม่จำต้องพึ่งฤกษ์ยาม คนที่เอาแต่พึ่งฤกษ์ยาม ไม่รู้จักพึ่งตนเองนั้น ถือว่าเป็นคนโง่

เราจะต้องต้อนรับปีใหม่กันให้สมกับความเป็นวันปีใหม่ และให้สมกับความเป็นมนุษย์ของเรา ที่จะต้องเป็นมนุษย์ใหม่ขึ้นมาทุก ๆ ปี คือ ดีกว่าเก่านั่นเอง

หนังสือสวดมนต์แปลตามแบบฉบับสวนโมกข์ ฉบับปรับเพิ่มเติมใหม่

ต้อนรับปีใหม่...ด้วยจิตใจใหม่ ชำระจิตใจ ให้สะอาด สว่าง สงบ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในปี 2566

ปีหนึ่งๆ เมื่อใกล้จะถึงปีใหม่ ก็คือเป็นสัญญาณบอกคนในหมู่บ้าน ในชุมชน ให้สามัคคีกัน รวมฉันทะเป็นสมานฉันท์ ร่วมแรงร่วมใจ ทำถิ่นที่อาศัยให้ความเป็นรมณีย์ที่งามสะอาดรื่นรมย์สดใสฟื้นขึ้นมารับกันกับปีใหม่

หลายคนบวชเพื่อหนีโลก แต่การบวชก็เพื่อจะหาความรู้เพื่อจะอยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะ ไม่มีพ่ายแพ้แก่กิเลสหรือความทุกข์ เพราะฉะนั้นไม่หนีโลกไปไหน ชนะโลกนี้เขาเรียกว่าโลกุตระ คือ ยืนอยู่เหนือความบีบคั้นของโลก

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด