เลือกดูตามช่วงเวลา
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

ค้นหา

23
April

โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ( Seed Bomb Project )

30
April

เรียนรู้กระบวนการอบรมที่มีความหมายและเป็นที่จดจำต่อผู้เรียนและผู้สอน

9
April

ฝึกสมาธิ กำหนดรู้ลมหายใจตามแนวการฝึกอานาปานสติเพื่อความสงบและผ่อนคลายจากภายใน

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด