ค้นหา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ ครั้งที่ 5 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ ครั้งที่ 4 ณ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ ครั้งที่ 3 ณ สภากาชาดไทย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ ครั้งที่ 2 ณ มูลนิธิพระดาบส

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ ครั้งที่ 1 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

การศึกษาที่ขาดมิติด้านจิตใจ คือ มุ่งเพียงให้รู้หนังสือและประกอบอาชีพได้เท่านั้น ความรู้ที่ขาดธรรมะกำกับจะสร้างคนให้ฉลาดในการเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบผู้อื่น คือไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด