ค้นหา

โลกนี้ต้องมีหลายศาสนาเพราะว่าคนในโลกมันไม่เหมือนกัน

การเมืองและธรรมะไม่แยกจากกัน แต่ส่งเสริมกัน มีความมุ่งหมายเดียวกัน คือ สันติภาพ

นิทรรศการ ย้อนรอยไปบนเส้นทางการเรียนรู้ของพระภิกษุรูปหนึ่ง ที่อุทิศตนเป็นทาสพระพุทธเจ้า

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด